Kontakt do redakcji

Maria J. Aulich jest rodowitą mieszkanką Kutna. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Przez wiele lat pracowała na kierowniczych stanowiskach w zakładach państwowych zajmujących się infrastrukturą drogową. Następnie prowadziła własną działalność gospodarczą w zakresie handlu. Obecnie zajmuje się lokalnymi sprawami społecznymi oraz publicystyką.

W latach 2010-2014 była radną Rady Miasta Kutna.

Kontakt emailowy: mar.02aulich@interia.pl

Telefon: 697-722-803

Maria Jolanta Aulich

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski