Kutnowskie prawo dżungli: Czyli jak Rada Miasta traktuje mieszkańców Łąkoszyna

Kutnowskie prawo dżungliŻycie nabrało takiego rozpędu, że bombardowanie nas coraz nowszymi informacjami nigdy dotąd nie miało takiego rozmachu jak w ostatnim czasie. Strasznie dużo dzieje się zarówno w polityce lokalnej , krajowej jak i zagranicznej. Newsy, newsy i każdy chce podać tego jak najwięcej. Jedna informacja przykrywa drugą i zaraz następna na tapecie. Ufff!  Po prostu gorąco jak na zimowy okres. Ja jednak wrócę do tematu związanego z naszymi lokalnymi sprawami, bo jednak musimy sami dbać o nasze własne podwórko.

Od kilku lat część mieszkańców dzielnicy Łąkoszyn protestuje w związku z poszerzeniem cmentarza i naruszeniem strefy ochronnej. Protestują i pomimo dokonania pochówku na nowym terenie wszelkie instytucje, które winny strzec przestrzegania prawa odmawiają racji i wyjaśniają, że jest to parking pomimo ogrodzenia go murem ochronno-obronnym aby nikt na nim nie zaparkował swojego samochodu. Logika przeczy w tym przypadku wyjaśnieniom PINB w Kutnie, ale cóż niby cywilizacja na wysokim poziomie, jednak prawo dżungli czyli “prawo silniejszego” nadal jest stosowane. Po długiej “wojnie ” z Radą Miasta, wskazaniu uchybień prawnych jak brak wniosku biskupa Diecezji Łowickiej o poszerzenie cmentarza, jak również brak wniosku biskupa Diecezji Łowickiej o zmianę przeznaczenia terenu wokół cmentarza pod usługi typu sakralnego i wniesieniu sprzeciwu do jednostki nadzoru czyli Wojewody Łódzkiego zainteresowani otrzymali negatywną odpowiedź, że wszystko jest ok i cacy, nie mają co narzekać na swoją Radę Miasta. Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli przy Wojewodzie Łódzkim nie dopatrzył się “istotnych uchybień” stwierdzając..(..)  Rada gminy …..posiada w granicach prawa samodzielność oraz swobodę decydowania o losach wszczętej procedury planistycznej. Jest to sprawa oczywista ale czy brak koniecznych wniosków biskupa diecezjalnego, które są wymagalne w związku z Ustawą z dn. 15 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej nie są istotnym uchybieniem? Rada Miasta nigdy nie powinna przychylić się do wniosku parafii ponieważ stroną winna być tylko i wyłącznie Diecezja Łowicka, która w tych sprawach wykazywała zerowe zainteresowanie. W sprawach poszerzenia cmentarza, zmian zagospodarowania przestrzennego rozmowy prowadzi się na szczeblu diecezjalnym. Biskup jednak się poprawił i 23 grudnia ub. roku dostarczył prezydentowi Kutna oczekiwany i wymagalny wniosek na budowę kaplicy cmentarnej. pismo biskupa

Urząd Wojewody nie podniósł bardzo istotnej sprawy wyważenia interesu zainteresowanych stron tj. parafii w Łąkoszynie oraz interweniujących mieszkańców (258 podpisów ) przeciw usytuowaniu kaplicy cmentarnej poza granicami cmentarza. Rada Miasta stronniczo uwzględniła interes tylko parafii nie dążąc do kompromisu w tej sprawie jednak dla  Urzędu Wojewody ten fakt nie jest czytelny. W podobnej sprawie wypowiedział się WSA w Warszawie wydając orzeczenie następującej treści…..Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 pkt 1 u.pz.p. każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą do ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób. Powyższy przepis nakłada na organ dysponujący władztwem planistycznym obowiązek wyboru optymalnych rozwiązań, które uwzględniają zakres naruszonych interesów prawnych poszczególnych podmiotów i proporcje tych naruszeń w porównaniu z innymi podmiotami. Niedopuszczalne jest więc naruszanie interesów prawnych jednych osób w imię chronienia innych, jeżeli cel naruszenia nie pozostaje w należytej proporcji z zakresem naruszenia (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2009 r., sygn. akt IV SA/Wa 539/09, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov).

Właśnie chodzi o zachowanie tych proporcji! No cóż, mieszkańcom Łąkoszyna, pozostaje ostatnia deska ratunku czyli właśnie  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. No i taką oto mamy w Kutnie Radę Miasta, która nie staje po stronie słabszych mieszkańców, ale wspiera silne instytucje, które narzucają swoją wolę prawem dżungli.

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski