Dla prezesa Wilanowskiego decyzja o zerwaniu kontraktów z chirurgami łatwiejsza od zmian w schemacie organizacyjnym

Obrazy 001Na zapowiadanej od tygodnia konferencji prasowej nt “Główne obszary funkcjonowania KSS w latach 2010-2015″ usłyszeliśmy dziś o tragicznej sytuacji szpitala i widmie upadłości wiszącym jak miecz Damoklesa nad tą jednostką. Chciało się rzec – nihil novi dla zmęczonych wiecznym straszeniem mieszkańców Kutna. Tak już przywykliśmy do tego, że większość z nas przyjmuje to jako normę dla co pewien czas powoływanych nowych zarządzających naszym szpitalem. I czy patrzymy na słupki wskaźnikowe czy też nie oglądamy ich i tak wiemy bez większych analiz ekonomicznych, że jest źle i  wszystko wskazuje na kierunek odwrotny od oczekiwanego przez społeczeństwo. I choć znane są osoby winne takiej sytuacji nikt po nich obejmujący rządy nie kwapi się z rozliczeniem ich i pociągnięciem do odpowiedzialność. To też już stało się normą dlatego mówienie o rosnącej stracie, rosnących długach nie robi na nikim wrażenia bowiem na mówieniu się skończy. Tak jak normą stało się wskazywanie na obniżkę kosztów jako podstawę ograniczenia straty. No i w tym miejscu oprócz wypowiedzenia “bandyckich kontraktów” chirurgom (określenie prezesa A. Handzelewicza z sesji nadzwyczajnej w sprawie szpitala) prezes Zarządu Wilanowski wskazał rozdmuchany etatowo pion techniczno-administracyjny jako możliwe źródło zredukowania w dół choćby częściowo kosztów. Wykorzystałam to stwierdzenie do zadania pytania o ile zostało zmniejszone zatrudnienie w administracji po opracowaniu i podpisaniu przez prezesa Wilanowskiego w dniu 16 marca nowego regulaminu i schematu organizacyjnego w porównaniu z poprzednim. No i odpowiedź ekonomisty-prezesa zaskoczyła mnie totalnie bowiem okazało się, że do opracowania nowego schematu i regulaminu podszedł pod kątem nie ograniczenia zbędnego zatrudnienia lecz rozpisania kto ma się czym zająć albowiem zauważono, że jeden z kierowników technicznych miał przypisanych aż 60 pracowników. Natomiast co do  rozwiązania kontraktów z chirurgami nie miał oporów, choć posiadł wiedzę o wystąpieniu lekarza na drogę sądową o utracone korzyści pieniężne, bowiem według prezesa w tych umowach brak było podanych warunków ich rozwiązania i czasu wypowiedzenia choć wszem i wobec wiadomo, iż umowa zawarta na czas określony jest “święta” i ulega rozwiązaniu w przypadku rażącego jej naruszenia jednej ze stron. Narażenie KSS na wypłatę ewentualnych odszkodowań, jako wydatek zbędny, nie jest istotne natomiast musi najpierw przyjrzeć się pracy poszczególnym pracownikom administracyjnym aby podjąć właściwą decyzję. Zbliża się dzień 1 maja, w którym prace podejmą już nowi chirurdzy. Obsada na wydziałach chirurgii jest na dzień dzisiejszy zapewniona w osobach dwóch chirurgów. Nikt, oprócz tych dwóch nie jest zainteresowany pracą w Kutnie pod okiem aktualnego Zarządu i  Rady Nadzorczej. Na propozycje współpracy skierowaną przez prezesa Wilanowskiego do chirurgów wyrażających akces pracy w latach wcześniejszych nikt nie odpowiedział pozytywnie. Podobny problem dotyczy wydziału pediatrii, która ma być zamknięta na trzy tygodnie z powodu “remontu”, a w najbliższym czasie możemy się spodziewać  “remontu” chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej.

Porównałam schemat organizacyjny szpitala w Łęczycy, który nadal pracuje w formule ZOZ i nie generuje start. W ich strukturach w wielu miejscach zamiast działów czy sekcji są tylko samodzielne stanowiska oraz brak niektórych kutnowskich tworów organizacyjnych lub ich odpowiedników pomimo posiadania podległej jednostki w Górze Małgorzata.  Zdjęcia pięknie wyremontowanych i wyposażonych oddziałów budzą mój podziw i można obejrzeć na stronie szpitala. I co dziwne nic nie słychać aby dryfował po wzburzonym morzu targany wichrami  zmian zarządzającymi nim. W ubiegłym tygodniu zdobył I miejsce w ogólnopolskim rankingu najlepszych szpitali powiatowych zostawiając w tyle 149 podobnych jednostek.

MJA

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski