Wojewoda Łódzki pisze do Wiesława Bryłki w sprawie wygaszenia mandatu radnego Artura Gieruli

Artur GierulaMamy na tapecie replay sprawy wygaszenia mandatu radnemu Arturowi Gieruli. Sprawa wróciła, bowiem Jolanta Chełmińska wojewoda łódzki (PO) otrzymała zawiadomienie od Wiesława Bryłki – prezesa Stowarzyszenia Ogólnopolska Inicjatywa Obywatelska w Kutnie o naruszeniu prawa wyborczego przez radnego i zaniechaniu działania w oparciu o przepisy Kodeksu Wyborczego przez kutnowską Radę Powiatu. Przy zachowaniu 30-dniowego terminu, wynikającego z KPA udzielenia odpowiedzi wojewoda skierowała zapytanie do Rady Powiatu czy otrzymała informację o takim zdarzeniu, kiedy i co zrobiła w tej sprawie czyli,  jak potraktowała  niewygodny dla niej temat. No i tu mamy zaskoczenie, bo jak wygląda stan faktyczny to nie tylko Rada ale wszyscy interesujący się tym tematem wiedzą, a ta właśnie Rada poprosiła o prolongatę 7-dniowego terminu udzielenia odpowiedzi i wydłużenie go do dnia 31 marca. Kompletowanie materiałów nie wchodzi w rachubę bo jest ich wyjątkowo niewiele bo oprócz zawiadomienia prezesa Klubu Gazety Polskiej w Kutnie Andrzeja Kozłowskiego mamy pismo Komisarza Wyborczego w Skierniewicach, wniosek grupy radnych o wprowadzenia tematu pod obrady sesji, następnie wniosek i protokół z sesji nadzwyczajnej,  która trwała 10 minut. I co w tym jest takie skomplikowane, że wymaga przedłużenia terminu odpowiedzi? Wygaszenie mandatu nastąpi z dniem 31 stycznia 2015 roku bo tak przewiduje prawo i jeśli wygaszenia nie dokona wojewoda to uczyni to z mocy prawa Sąd Administracyjny ale też z tym terminem bo jest on obligatoryjny i wynika z Kodeksu Wyborczego. PO i tak mandatu nie traci, ponieważ przechodzi on na następną osobę z tej listy z największą ilością zdobytych głosów.

W tym samym czasie, w którym Rada Powiatu otrzymała pismo od wojewody wpłynęła odpowiedź do prezesa Wiesława Bryłki. Treść pisma drukujemy poniżej:

SBizhub 28315031214241_0001

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski