Gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania: Wywiad ze Stanisławem Ciesielskim wiceprzewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej

urna-wyborczaW wyborach uzupełniających 8 marca, mandaty do Rady Miasta uzyskali Rafał Jóźwiak oraz Łukasz Walczak – obydwoje mniej lub bardziej spokrewnieni z PiS-em. Poniżej wywiad jaki przeprowadziliśmy ze Stanisławem Ciesielskim, wiceprzewodniczącym Miejskiej Komisji Wyborczej, na temat tego czy wybory były sprawiedliwe i czy stwierdzono fałszerstwa wyborcze.

Maria Aulich: Jak Pan jako zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kutnie ocenia przebieg ostatnio odbytych wyborów uzupełniających d o Rady Miasta w Kutnie?

Stanisław Ciesielski: Muszę z całą stanowczością stwierdzić, że były to wybory prawdziwie demokratyczne w całym swoim zakresie, a wynik ich sądzę, że jest zgodny z wolą wyborców.

Maria Aulich: Czy wynik tych wyborów jest sprawiedliwy?

Stanisław Ciesielski: Sądzę, że tak. Jest on wynikiem demokratycznie dozwolonych zabiegów o głos wyborców ze strony osób kandydujących do Rady Miasta, jak i z wolą wyborców, którzy uwierzyli w obietnice kandydatów.
Maria Aulich: Co Pana zdaniem zagwarantowało taki wynik tych wyborów?

Stanisław Ciesielski: Na ten wynik złożyło się wiele czynników, a przede wszystkim:
– profesjonalnie przeprowadzone szkolenie członków komisji wyborczych przez dyrektor Lebiodę z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego ze Skierniewic,
– zwiększenie roli mężów zaufania, którzy mieli prawo obserwowania wszystkich czynności Obwodowych Komisji Wyborczych: przed, w trakcie i po zakończeniu głosowania i zgłaszać przewodniczącemu Komisji na bieżąco swoich uwag i zastrzeżeń, a następnie wnosić je do protokółu głosowania,
– zadbano również o to aby przy liczeniu głosów uczestniczyła cała Komisja, nie w podziale na grupy – niby dla usprawnienia jej pracy,
– protokół z głosowania musiał być podpisany przez wszystkich członków Komisji na każdej stronie i Komisja miała obowiązek zaraz po podpisaniu przekazać mężowi zaufania jego ksero, jeżeli tego sobie życzył.

Maria Aulich: Czy były różnice zdań wśród członków Miejskiej Komisji Wyborczej?

Stanisław Ciesielski: Źle by było gdyby ich nie było. Wiadomo przecież, gdzie dwóch Polaków tam trzy zdania, a co dopiero gdy było nas siedmioro? Najważniejsze, że doszliśmy do consensusu, a niektóre wątpliwości wyjaśniał nam telefonicznie pracownik Delegatury Biura Krajowego w Skierniewicach. Korzystając z tej okazji sądzę, że będę wyrazicielem całej Komisji i podziękuję za operatywność i profesjonalizm pracowników Urzędu Miasta obsługujących te wybory.

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski