Radni Rady Miasta odrzucają uwagi mieszkańców Łąkoszyna

Kościół na ŁąkoszynieDziś na sesji Rady Miasta wrócono do sprawy cmentarza na Łąkoszynie na wniosek mieszkańców, którzy wnieśli uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego. Jako obrońca interesu parafii i parafian wystąpił Marian Ostrowski były wiceprzewodniczący Rady Miasta II kadencji. Oświadczył pisemnie, że dotarł do listu-petycji 258 mieszkańców i kwestionuje jego merytoryczny sens poprzez wykazanie, że 238 podpisów to osoby nie zamieszkujące ulicy Łąkoszyńskiej i Staffa. W piśmie podniósł również zagadnienie zmiany planu w 2001 roku uważając, iż osoby zakupujące działki budowlane w 1993 roku przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe (zgodnie z ówczesnym planem zagospodarowania) winny się liczy z faktem rozbudowy cmentarza.  W imieniu zainteresowanych mieszkańców wystąpił radca prawny Piotr Tarała-Kowalczyk, który zwrócił uwagę na ewidentne naruszenie przepisów prawa budowlanego przy samowolnym poszerzeniu granic cmentarza przez administratora bez uzyskania decyzji oraz niewymagalność ustawy uczestnictwa osób bezpośrednio zamieszkujących tereny przyległe do cmentarza. Uświadomił również radnym, że  żadna zmiana zagospodarowania nie może naruszyć 150-metrowej strefy ochronnej zagwarantowanej prawem budowlanym, a w tym przypadku tak się stało.  

W ubiegłym roku, tuż przed wyborami, temat wrócił na tapetę i o dziwo prezydent uwzględnił dwa, wykluczają się wzajemnie wnioski, zarówno mieszkańców w ilości 258 osób jak również zainteresowanej parafii w Łąkoszynie. Ale to był czas kampanii i każdy głos liczył się na wagę złota, a teraz mamy luty i już zabieganie o cenne głosy mieszkańców można sobie odpuścić. Nie mniej jednak uwzględnienie uwag do planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ponownej procedury zatwierdzającej. No i radni przystąpili do prac owocnie odrzucając uwagi 258 mieszkańców Kutna, a jako wiarygodne przyjęli uwagi parafii. Na uwagę w tej sprawie zasługuje jeszcze fakt, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie wyznaczył sobie dodatkowy termin na załatwienie wniosku o nakazanie rozbiórki płotu do dnia 28 lutego.

Czy dzisiejsze odrzucenie przez Radę Miasta uwag mieszkańców będzie miało wpływ na podjęcie decyzji przez PINB w Kutnie? Zobaczymy

 

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski