Jakie mają majątki i ile zarabiają kutnowscy radni?

Pieniądze(Część 1: Pierwszych 8 radnych). Jakie mają majątki i ile zarabiają kutnowscy radni? Czy dostali się do Rady Miasta, aby służyć mieszkańcom, czy aby się dorobić? Czy mają jakiekolwiek doświadczenie i osiągnięcia w biznesie? Czy są to raczej ludzie wybrani z przypadku? Żeby odpowiedzieć na te pytania zbadaliśmy oświadczenia majątkowe, które radni złożyli w Urzędzie Miasta. Oświadczenia te są ogólnie dostępne w kutnowskim Biuletynie Informacji Publicznej.

Andrzej Arkita, rocznik 1960, to były policjant, a obecnie emeryt. Zgromadził w walucie polskiej 120.000 zł oszczędości. Posiada mieszkanie o powierzchni 53 m2 o wartości 150.000 zł. W swój majątek wlicza także nieruchomość o powierzchni 4400 m2 o wartości 20.000 zł oraz garaż o wartości 20.000 zł. Pobiera emeryturę w wysokości 63.527 zł. Posiada również Hondę Civic z 2009 roku. Większość majątku, który podaje podlega wspólnocie małżeńskiej. Szacunkowa całkowita wartość wraz z rocznym dochodem, ale bez samochodu, którego wartości nie podał to: 373.527 złotych.

Grzegorz Chojnacki, rocznik 1964, przewodniczący Rady Miasta. Podane przez niego składniki majątku podlegają wspólnocie małżeńskiej. Posiada polisy ubezpieczeniowe o wartości 62.000 zł, lokatę terminową na 4.000 zł, oraz środki pieniężne na koncie bankowym w wysokości 12.400 zł. Zgromadził również 38 dolarów, 20 funtów brytyjskich oraz 18 euro. Posiada dom o powierzchni 450 m2 o wartości 450.000 zł oraz działkę pod domem o wartości 40.000 zł. Osiągnął dochód 61.987 zł (z SOSW nr 1 w Kutnie), 12.905 zł (ZDZ Warszawa CK Kutno), 3.460 zł (PCPR Kutno) oraz 30.864 zł (dieta radnego). Do majątku wlicza również samochód Renault Escape z 2005 roku o wartości 21.000 zł. Nie ma zobowiązań powyżej 10 tysięcy złotych. Szacunkowa całkowita wartość majątku wraz z rocznym dochodem to: blisko 700.000 złotych.

Jan Dębski, rocznik 1947, emeryt. Zgromadził środki pieniężne w wysokości 17.643 zł oraz obligacje skarbu państwa na kwotę 50.000 zł. Nieruchomości nie posiada. Osiągnął dochody w wysokości: 25.546 zł (emerytura), 11.487 zł (prace na ¾ etatu w BUDOM) oraz 13.950 zł (dieta radnego). Posiada samochód Suzuki SWIFT, którego wartości nie podał. Szacunkowa całkowita wartość majątku wraz z rocznym dohodem, ale bez samochodu to: 118.626 złotych.

Robert Feliniak, rocznik 1977, zatrudniony jako administrator rejonu. Zgromadził 800 zł środków pieniężnych. Jest właścicielem 1/8 domu o wartości 250.000 zł (jego część jest więc warta 31.250 zł). Posiada mieszkanie o powierzchni 42 m2 i wartości 142.000 zł. Jest również współwłaścicielem 1/8 części nieruchomości o wartości 25.000 zł (jego część jest więc warta 3.125 zł). Osiągnął dochody: 27.433 zł (wynagrodzenie z ZNM w Kutnie), 16.792 zł (dieta radnego) oraz 9.023 (dieta MKRPA). Posiada samochód marki Ford Focus z 2005 roku, którego wartości nie podał. Szacunkowa całkowita wartość majątku wraz z rocznym dochodem, ale bez samochodu to: blisko 230.000 złotych.

Edward Książek, rocznik 1957, rencista. Posiada mieszkanie lokatorskie o powierzchni 52 m2, którego wartości nie podał. Osiągnął dochody: 8.986 zł (renta), 8.982 zł (umowy zlecenia), 16.252 zł (dieta radnego). Posiada Toyotę Yaris z 2003 roku, której wartości nie podał. Szacunkowa całkowita wartość majątku wyłącznie na podstawie osiągniętego dochodu, ale bez mieszkania i samochodu to: 34.220 złotych.

Zenon Kurczewski, rocznik 1956, prezes zarządu Nowe TBS Sp. z o.o. Zgromadził środki pieniężne w kwocie 45.000 zł. Posiada mieszkanie o wartości 160.000 zł (posiada prawo do ½ udziałów) oraz mieszkanie własnościowe o wartości 140.000 zł (1/2 udziału) oraz siedlisko o wartości 90.000 (posiada 1/3 udziałów). Jest właścicielem 450 udziałów w spółce Nowe Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego, których wartości księgowej lub rynkowej nie podał. Osiągnął dochody: 27.807 zł (praca w Nowy TBS) oraz 15.104 zł (zlecenie od TBM Komorowski). Szacunkowa całkowita wartość majątku wraz z rocznym dochodem, ale bez wartości udziałów w spółce Nowe TBS Sp. z o.o. to: 267.911 złotych.

Michał Lebiedowicz, rocznik 1980, specjalista ds. logistyki w Pini Hamburger Sp. z o.o. Zgromadził środki pieniężne w kwocie 17.200 zł. Jest właścicielem 1/8 mieszkania o wartości 178.000 zł (jego część to 22.250 zł). Osiągnął dochód w wysokości 22.012 zł (z Hamburger Pini). Szacunkowa całkowita wartość majątku wraz z rocznym dochodem to: 61.462 złote.

Robert Małachowski, rocznik 1966, nauczyciel. Zgromadził środki o wartości 15.000 zł. Posiada dom o wartości 400.000 zł oraz dwie działki o wartości 45.000 zł oraz 13.000 zł. Osiągnął dochody: 54.395 (z Gimnazjum nr 2) oraz 8.544 zł (z Gimnazjum nr 3). Posiada również samochód BMW 3 z 2000 roku o wartości 10.000 zł. Szacunkowa całkowita wartość majątku wraz z rocznym dochodem to: 545.939 złotych.

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski