Zwiększoną ulgę prorodzinną można już odliczyć za 2014 rok

Podatki za 2014 rokZ dniem 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy podatkowej. Najważniejszą sprawą dla rodziców oraz opiekunów prawnych jest zwiększenie ulgi na dziecko i tak na pierwsze i drugie dziecko ulga wynosi po -1112,04 zł ;  na trzecie – 2000,04 zł; na czwartek i każde następne - 2700 zł. Ulgi te będzie już można odliczyć przy PIT-ch za 2014 rok oraz co jest bardzo istotne dla osób o niskich dochodach płacących niskie podatki, że otrzymają zwrot pełnej ulgi nawet w przypadku gdy nie będzie dość wystarczający podatek dochodowy ale tylko do wysokości wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zainteresowanych odsyłamy na stronę Gazety Prawnej tutaj.

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski