New York Times wspomina o Kutnie: Świat Utracony

The New York TimesGazeta The New York Times wspomina na swoich łamach o naszym Kutnie. Dzieje się to za sprawą wystawy artystycznej organizowanej przez Muzeum Miasta Nowy Jork pod nazwą “List do daleka”. Wystawa trwa do 22 marca 2015 i przedstawia 6 godzinny film dokumentalny sprzed czasów drugiej wojny światowej.

Film, którego reżyserem jest pochądzący z Węgier artysta Peter Forgacs, składa się z 70 krótkich filmów przechowywanych w YIVO Institute of Jewish Research. Filmy te zostały nakręcone przez  Żydów, którzy przed wojną wyjechali z Polski, a później wracali do naszego kraju odwiedzać swoje rodziny i znajomych. Z wizyt tych sporządzali prywatne filmy wideo, które później posłużyły za materiał reżyserowi.

Jak informuje New York Times, jeden z filmów przedstawia Gustawa Eisnera, który z  Łodzi wyemigrował do Ameryki w 1920 roku. W Nowym Jorku założył agencję turystyczną i odwiedzał Polskę, aby rozwinąć swój biznes.  Na filmie zrobionym w Polsce widać, jak Gustaw całuje swoją matkę w policzek oraz obejmuje swoją siostrę. Jak informuje New York Times dokumenty przechowywane w nowojorskich archiwach wskazują, że matka Gustawa była później więziona w gettcie w Kutnie i zginęła w czasie holokaustu. Stąd jest dość prawdopodobne, że rodzina Gustawa Eisnera pochodziła z Kutna lub jego okolic i była częścią 8 tysięcznej populacji żydowskiej, która wtedy zamieszkiwała nasze miasto, a następnie została wymordowana w obozie koncentracyjnym w Chełmnie. Byłby to zatem jeden z nielicznych zachowanych filmów wideo (jeżeli  nie jedyny) pokazujący mieszkańców Kutna (późniejszych więźniów kutnowskiego getta) sprzed czasów drugiej wojny światowej.

Poniżej krótki film promocyjny, który przedstawia opisane powyżej ujęcie na którym widać Gustawa całującego swoją matką.

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski