Komisarz Wyborczy w Skierniewicach wnosi o odrzucenie protestów wyborczych z Kutna

urna-wyborczaW pozwie Wiesława Bryłki wniesionym po wyborach samorządowych uczestnikiem  z urzędu jest Komisarz Wyborczy w Skierniewicach, który w odpowiedzi na protest proponuje Sądowi Okręgowemu w Łodzi jego odrzucenie jako bezpodstawne i przyjęcie dowodów Miejskiej Komisji Wyborczej w Kutnie jako wiarygodne. W uzasadnieniu czytamy, że Wiesław Bryłka nie wykazał  swojej legitymacji czyli upoważnienia do wniesienia takiego protestu. W.Bryłka jest mieszkańcem Kutna i kandydował na radnego oraz prezydenta miasta i musiał spełniać warunek figurowania w rejestrze wyborców. Został rejestrowany w PKW Delegatura w Skierniewicach tak więc delegację do złożenia protestu posiadał z mocy prawa wyborczego. Najważniejszym jednak zarzutem jest fakt, iż Komisarz Wyborczy w Skierniewicach nie widzi związku przyczynowo-skutkowego w podniesionych w pozwie naruszeniach. Na dodatek propozycja przyjęcia przedstawionych przez MKW w Kutnie dowodów budzi poważne zastrzeżenia, ponieważ świadkowie-pracownicy UM w swoich zeznaniach mówili o pożegnaniu prezydenta kwiatami w podzięce za dotychczasową współpracę już w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 15:30 i aby uwiarygodnić ich wypowiedź przekazano na płycie CD zdjęcia ze spotkania, które zostało zorganizowane 24 grudnia 2014 r., było zwykłym spotkaniem opłatkowym dla pracowników połączonym z cateringiem. Zdjęcia zrobione w technologii cyfrowej mają naniesioną datę 24.12.2014 i godzinę 8:13, 8:14 itd. Nie uwieczniono na nich najważniejszego momentu czyli wręczenia prezydentowi bukietu kwiatów, o których była mowa w zeznaniach. Przyjęcie takich dowodów, proponuje Komisarz Wyborczy, jako “wiarygodne”.

Sąd Okręgowy w Łodzi kontynuuje sprawę i wyznaczył jej kolejny termin na 24 lutego.

Poniżej cały tekst odpowiedzi Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

skanowanie0035skanowanie0036skanowanie0037skanowanie0038

 

 

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski