Artur Gierula zachowa na razie mandat radnego – wstawiła się za nim powiatowa koalicja

Artur Gierula

Na wczorajszej sesji Rady Powiatu większością głosów 13 “za” odrzucono wniosek 7-u radnych o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie pod obrady sesji uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Artura Gieruli  w związku z przyjęciem przez niego funkcji pełnomocnika finansowego KWW Platforma Miejska w wyborach uzupełniających do Rady Miasta. Powyższy fakt został potwierdzony pismem Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 20 stycznia. Sprawę tę omówiono w sprawach różnych jako, że wniosek został zgłoszony pisemnie przez prezesa Klubu Gazety Polskiej w Kutnie Andrzeja Kozłowskiego. Dyskusja odbyła się, ale do głosowania nad wygaszeniem mandatu nie doszło. Wiodącą rolę odegrała w tej kwestii opinia radcy prawnego Starostwa, która stwierdziła...moim zdaniem taka okoliczność nie nastąpiła (chodzi o zakaz łączenia funkcji pełnomocnika finansowego z funkcją publiczną), bo jak uważa prawnik Starostwa brak jest odrębnych przepisów z mocą ustawy, czyli  nie wystarcza sama ustawa – Kodeks Wyborczy.

W takim wypadku wygaszenia mandatu będzie musiał dokonać organ nadrzędny, czyli wojewoda łódzki. Jeżeli dokona takiego wygaszenia to będzie to oznaczało kompromitację kutnowskiej koalicji powiatowej i złamanie ciążącego na radzie powiatu obowiązku ustawowego podjęcia takiej uchwały w ściśle określonym terminie. Oczywiście pytanie pozostaje o obiektywność radcy prawnego Starostwa, gdyż każdy pracujący tam prawnik jest uzależniony służbowo od obecnej koalicji powiatowej, która sprawuje niepodzielną władzę w urzędzie. Szkoda, że w takim wypadku Starostwo nie zadbało o pozyskanie niezależnej opinii prawnej, skoro sprawa dotyczy samego członka Zarządu powiatu.

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski