Huffington Post o Kutnie: Prowincjonalne miasto z tradycjami

Huffington PostWorld Post, czyli część dziennika Huffington Post, największej gazety internetowej w Stanach Zjednoczonych, opublikował artykuł publicystyczny, w którym szeroko komentuje kutnowski Festiwal Szaloma Asza. Autorem jest Nikolas Kozloff, autor książek o tematyce międzynarodowej, które koncentrują się przeważnie na rejonie Ameryki Południowej. Tym razem jednak Kozloff pisze o renesansie kultury żydowskiej w Kutnie oraz takim samym trendzie w całej Polsce. Autor zauważa, że w Kutnie nie ma już Żydów, gdyż ich cała 8 tysięczna populacja została wymordowana w czasie wojny w obozie koncentracyjnym w Chełmnie. Kutno nazywa miastem prowincjonalnym, niemniej jednak jego uwagi o naszym mieście są generalnie pozytywne.

Kozloff używa przykładu Kutna, aby oskarżyć Ukrainę o brak podobnych działań na rzecz budowy wieloetnicznego społeczeństwa przez Ukraińców.

Autor czerpie informacje o Festiwalu Szaloma Asza z wcześniejszej audycji radiowej BBC, w której o festiwalu opowiadał Dawid Mazower, potomek pisarza, który w zeszłym roku odwiedził Kutno. O audycji tej pisaliśmy tutaj.

Dodaj swój komentarz:

Leave a Reply

Najnowsze wiadomości

Miasto Kutno

Powiat kutnowski